главная > жемчужины фольклора

 
Парипых уихуэ
 

Парипыхыр щӏыпӏэцӏэщ. Балъкъ ӏуфэрэ Псыхъурей къуажэ щӏыбымрэ я зэхуакурщ.

Къэбэрдейм къытеуауэ щыта тургъутхэр Парипых деж хьэлэч зэрыщащӏыгъам псалъэжьыр къытекӏащ.

Къезыгъэхьар @zhygue

главная > жемчужины фольклора
 

Сайт создан в системе uCoz