главная > убыхский раздел > убыхские тексты > Малиновка
 

Оригинал текста

Фа́:хъьа адыгагъа́ Тша́:нтша акъагьы́ заты́тгуара латукъа. (audio)

В старину в Черкесии жил один человек по имени Тшантша.

Il y avait autrefois en Circassie un homme appelé Čanča.


Йыты́ты йада́ нкьа́гьы уы́шъагьы къа:гъыны́ гъапӏчӏа́цуыйа чӏаутӏукъаны́ акӏьаны́ а́йджьыны уа́закъа:ла гъа́нкъадзайыгьы йа́:ныфгьы йа́:ныдзуагьы ла́тукъа. (audio)

Этот человек имел много друзей и товарищей и всегда приветствовал в своем гостевом доме прохожих и давал им еду и питье.

Cet homme avait beaucoup d'amis et de camarades et, dans son pavillon d'hôtes (toujours) ouvert il accueillait des passants et leur donnait à manger et a boire.


Йына́да:гъуа латыны́ замсуа́гуара зача́гуара айкӏьа́н агуа́:гъан чӏа́уыкъа. (audio)


"Тша́:нтша" къан амышъакъа́. (audio)


Тша́:нтша агъуатӏуы́н фа́:кӏьакъа. (audio)


"Уыгъа́:къадз" ы́нкъакъа. (audio)


"Сыгъа:къадзо:тгьыла, со:бакхъа сылъакъан агуышуан гьыхан, уалъана сауауытӏуайыфо:тыда сыгъа:къадзо:, уанаджъамада сылахъуо:т" къакъа.

Тша:нтшагьы "Уыгъа:къадз пӏчӏан уысхъьащкъада, сыгъуа сыпса амыушъа, гъуа уыпса астуамыт уалъана" ынкъакъа. Ача ачазуатӏуан-агъуада апӏчӏацуыйагъа шъауыкъа.

Алажуанан йадацуа мцӏашъа:лэ уана гъо:бакхъа гъо:хыцуа гъалъакъо:н гъа:лакъан. "Тша:нтша" акъан амышъакъан. Дгъамышъанатӏын Тша:нтша афа:кӏьакъа. "Суыгъа:къадзын суыпӏчӏанада" анкъакъа.

"Щыгъа:къадзно:мыт, щыбакхъа йызакъа:ла дгъайкӏьакъа щӏа:къукъа. Уана щкъашагъ" акъакъа. "Йа:уай, уана сыгъуа пӏчӏан схъьащкъа. Щалъа апӏчӏа щтӏуадагьы алайшуама" анкъакъа-дагьы, гъа:млакъуыно:тын дгъамгъьакьанатӏын "Уана асуыстуфанамыт, сыгъуа сыпса суыстуыно:" анкъакъа.

Уаналъакъа:ла ачагьы агьыбжькъанан антуан чӏахакъан. Тша:нтша "Уана гъа:нцӏуын сыгъуа сыша шаутӏуын!" анкъакъа. Уалъа чанагьы ма:гьыбжькъанан йыйанан Тша:нтша гъаша шана:утӏукъа.

Анан уаба дакӏьо:ны Тша:нтша агъуындуыщын-агъуада азуагъа пыркъа. Айлъа чагьы анан гьыгъыны гъуындуынан щынан-агъуада апыркъан.

Тша:нтша гъатуыкхъплъышуыны бжьа:ла ацуыйана ацъыцъана агъа:къадзын ацуыйана ашъауыгьы айкӏьагьы загъуындуышуын щкъа.

Айлъагьы алъахагъа тытын ма:мыбыйано:тын шъышъо:ны аблагъатӏуынашъа айна:щкъан агъагьы хъьагъуаджьайыгьы "Хӏу:й хӏу:у:у:й" акъагьы алъахан уагьыхакъан.

Уанагъа:фа пӏчӏан аухъьайкӏьанан амал уыуалъда тшӏан уыплъо:т, уыпса бгъьаудыуадыйабагьы уана аутӏуадо:тын алайшуама.

Сыгъуагьы Тша:нтша гъакхъашъгъа сыкӏьакъайтӏ. Дзуадзуагьыдза гьылъкъа. Адзуадзуагъа сыгъуагьы са:уауын-агъуада йадан акхъуыма:лакъан.

Йащфкъа, йажьдзуакъа, сыйджьгьы дгъащтӏын ашазанджьа сына:туын, аскъа:гъыны "Машъажуын гъа:лакъуанна ахъьазуыджьо:" скъан сыйджьгьы амгъьагъа зауагъа:быгуара схъьабзын сыдза:мыхъуафашъа дгъащтӏын, ауан ашазанджьа йыстуын, сыдза:хъуан сыйджькъа. Амашъажуы ла:ла чакъа. Тхъа:ла сыкӏьан чӏахъуа сыйджькъа.

главная  |  гостевая книга  |  форум  |  обратная связь

Сайт создан в системе uCoz